Nová zelená úsporám 2023

Nová zelená úsporám rozdělí 8,5 mld. Kč na výměnu zhruba 100 000 kotlů. Dotace činí až 50 % způsobilých výdajů.

Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

Na co lze dotaci čerpat:

  • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
  • nová otopná soustava
  • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
  • projektová dokumentace

Výše dotace:

  • tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění - 50 %, max. 80 000 Kč
  • tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody - 50 %, max. 100 000 Kč
  • kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva - 50 %, max. 80 000 Kč
  • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet - 50 %, max. 100 000 Kč

Máme několikaleté zkušenosti v oboru, proto můžeme nabídnout nadstandardní servis.

VILIMEC & PĚNČÍK plynoservis s.r.o.

Lipňanská 103/9,
Přerov XIII-Penčice,
751 27 Přerov

IČ: 01934171