Revize kotlů na tuhá paliva

Provádíme revize kotlů značek Dakon, Viadrus, Buderus, kotlů domácí výroby a kotlů jejichž výrobci dnes neexistují.

Kontrolu je nutno provést u všech kotlů, jejichž tepelný příkon je od 10 kW do 300 kW a slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Provádí se každé dva roky a v případě nedoložení protokolu o provedené kontrole hrozí pokuta až 20 000 Kč.

Upozornění: Technik, který provádí kontrolu musí být odborně způsobilá osoba, která je proškolena výrobcem daného zdroje tepla.

Máme několikaleté zkušenosti v oboru, proto můžeme nabídnout nadstandardní servis.

VILIMEC & PĚNČÍK plynoservis s.r.o.

Lipňanská 103/9,
Přerov XIII-Penčice,
751 27 Přerov

IČ: 01934171