Kotlíkové dotace 2024

Základní přehled podpory Kotlíkové dotace:

- podpora až do výše až 95% způsobilých výdajů
- vztahuje se pouze na výměnu kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy za kotel na biomasu nebo TČ
- program je vyhlášen pouze pro nízkopříjmové domácnosti (žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně NEBO žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení

Na co lze dotaci čerpat:

- Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže - až do výše 130 000 Kč
- Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva - až do výše 130 000 Kč
- Tepelné čerpadlo - až do výše 180 000 Kč

Kompletní informace najdete na stránkách: https://www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-v-cl-5945.html

Máme několikaleté zkušenosti v oboru, proto můžeme nabídnout nadstandardní servis.

VILIMEC & PĚNČÍK plynoservis s.r.o.

Lipňanská 103/9,
Přerov XIII-Penčice,
751 27 Přerov

IČ: 01934171