Nová zelená úsporám 2024

Základní přehled podpory v oblasti výměny zdrojů tepla:

- podpora až do výše 50% způsobilých výdajů
- lze uplatnit na výměnu kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy za kotel na biomasu
- vztahuje se také na výměnu plynového kotle (příp. plyn. topidel) za tepelné čerpadlo
- za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021

Na co lze dotaci čerpat:

- Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva - až do výše 80 000 Kč
- Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet - až do výše 100 000 Kč
- Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (pro vytápění) - - až do výše 60 000 Kč
- Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (pro vytápění a ohřev vody) - až do výše 80 000 Kč
- Tepelné čerpadlo vzduch-voda (pro vytápění) - až do výše 80 000 Kč
- Tepelné čerpadlo vzduch-voda (pro vytápění a ohřev vody) - až do výše 100 000 Kč
- Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda (pro vytápění a ohřev vody s podporou FV) - až do výše 140 000 Kč


Kompletní informace nejdete na stránkách:https://novazelenausporam.cz/

 

Máme několikaleté zkušenosti v oboru, proto můžeme nabídnout nadstandardní servis.

VILIMEC & PĚNČÍK plynoservis s.r.o.

Lipňanská 103/9,
Přerov XIII-Penčice,
751 27 Přerov

IČ: 01934171